^ Back to Top

ราคาสินค้า

ราคาวัตถุดิบ

 ประเภท ราคา(บาท/กก.)
 ข้าวโพด 9.33
 รำสด 10.20
 รำสกัด  7.90 
 กากถั่วเหลือง 17.45
 ปลายข้าว 9.30
 ปลาป่น 40.70

ราคาพันธ์

 พันธ์ ราคา(บาท/ตัว)
 ลูกไก่เนื้อ 9
 ลูกไก่ไข่ 8
 สุกรหย่านมพันธ์ -
 สุกรหย่านมขุน -
 โคเนื้อเพศเมีย 40,000
 โคนมเพศเมีย 60,000

ราคาเนื้อสัตว์

 ประเภท ราคา(บาท/กก.)
 สุกรมีชีวิต 64-67
 สุกรเนื้อแดง 125
 สุกรเนื้อสัน  130-135
 วัวเนื้อแดง 220
 วัวเนื้อสัน 280
 ไก่ -
  เป็ด
-

ราคาไข่ไก่

 เบอร์ ราคา(บาท/ฟอง)
 เบอร์ 0 2.80
 เบอร์ 1 2.60
 เบอร์ 2  2.40
 เบอร์ 3 2.20
 เบอร์ 4 2.00
 เบอร์ 5 1.80

นานาปศุสัตว์

ไม่พบฟีด

พยากรณ์อากาศ

อัตราแลกเปลี่ยน

ข่าวประจำวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมสัตวบาลฯ วอนหยุดส่งต่อคลิปทำลายอุตสาหกรรมเกษตรของชาติ ย้ำไทยมีมาตรฐานการผลิตสัตว์ระดับโลก

 

“คลิปวีดีโอที่มีคนนำมาส่งต่ออีกครั้งในช่วงนี้ เป็นข้อมูลเท็จที่ผลิตขึ้นมาตั้งแต่ปี 2556 ซึ่ง 9 สมาคมปศุสัตว์ ได้ทำจดหมายอธิบายข้อเท็จจริงกับสังคมไปแล้ว ขณะเดียวกัน นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ได้ชี้ให้เห็นถึงความไม่เป็นจริงของคลิปไว้อย่างละเอียด จึงขอวอนให้ทุกท่านที่ได้รับคลิปโปรดหยุดส่งต่อ เพราะเป็นการทำลายเกษตรกรและอุตสาหกรรมอาหารของไทย” นายสุเทพ กล่าว

นายสุเทพ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันภาคเกษตรกรและอุตสาหกรรมอาหารของไทย มีการพัฒนาขึ้นเป็นลำดับและมีความพยายามเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรไทยในการผลิตอาหารปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ที่เน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้บริโภค ทำให้หลายอุตสาหกรรมสามารถก้าวขึ้นสู่เวทีโลก อาทิ อุตสาหกรรมไก่เนื้อ ที่สามารถส่งออกเนื้อไก่ไปยังต่างประเทศ โดยมีคู่ค้าที่สำคัญทั้งยุโรป ตะวันออกกลาง และญี่ปุ่น เนื่องจากการยอมรับในมาตรฐานการผลิตที่สะอาดปลอดภัย ตั้งแต่การเลี้ยงในระบบโรงเรือนที่ดีทำให้สัตว์อยู่สบายจึงไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยง สามารถตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้ ตลอดจนมีกระบวนการและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย

ทั้งนี้ วิชาชีพสัตวบาลมีหน้าที่โดยตรงในการดูแลและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โดยมุ่งเน้นควบคุมให้ตลอดกระบวนการผลิตสัตว์เกิดความปลอดภัย ตั้งแต่ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์จนถึงโต๊ะอาหาร (from farm to table) เพื่อตอบสนองนโยบายการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก ด้วยการปลูกฝังให้ผู้ประกอบวิชาชีพสัตวบาล มุ่งมั่นในหลักการณ์ที่ตั้งไว้คือ “รับใช้สังคม ส่งเสริมสามัคคี ศักดิ์ศรีเชิดชู รอบรู้ทันโลก”

โดยเน้นเรื่องความกินดีอยู่ดีของเกษตรกร ด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ให้มีสุขภาพดี เพื่อลดต้นทุนทั้งด้านการเลี้ยงและการใช้ยารักษา ที่จะส่งผลให้เกิดผลผลิตสัตว์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค “ต้องไม่ลืมว่านักสัตวบาลเองก็เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค จึงต้องผลิตสัตว์ที่ดีมีคุณภาพ เนื่องจากสัตว์ที่มีสุขภาพดีผู้บริโภคก็จะได้รับอาหารที่ปลอดภัยด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ภาคปศุสัตว์ของไทยยังมุ่งมั่นพัฒนาภาคการผลิตทั้งการพัฒนาสายพันธุ์ที่ดี การใช้ยาอย่างมีมาตรฐานบนพื้นฐานที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการให้อาหารที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตแก่พี่น้องเกษตรกร เพื่อรองรับความต้องการบริโภคของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นทุกขณะ ช่วยป้องกันการขาดแคลนอาหารโปรตีนในอนาคต” นายสุเทพ กล่าวทิ้งท้าย