^ Back to Top

ราคาสินค้า

ราคาวัตถุดิบ

 ประเภท ราคา(บาท/กก.)
 ข้าวโพด 9.33
 รำสด 10.20
 รำสกัด  7.90 
 กากถั่วเหลือง 17.45
 ปลายข้าว 9.30
 ปลาป่น 40.70

ราคาพันธ์

 พันธ์ ราคา(บาท/ตัว)
 ลูกไก่เนื้อ 9
 ลูกไก่ไข่ 8
 สุกรหย่านมพันธ์ -
 สุกรหย่านมขุน -
 โคเนื้อเพศเมีย 40,000
 โคนมเพศเมีย 60,000

ราคาเนื้อสัตว์

 ประเภท ราคา(บาท/กก.)
 สุกรมีชีวิต 64-67
 สุกรเนื้อแดง 125
 สุกรเนื้อสัน  130-135
 วัวเนื้อแดง 220
 วัวเนื้อสัน 280
 ไก่ -
  เป็ด
-

ราคาไข่ไก่

 เบอร์ ราคา(บาท/ฟอง)
 เบอร์ 0 2.80
 เบอร์ 1 2.60
 เบอร์ 2  2.40
 เบอร์ 3 2.20
 เบอร์ 4 2.00
 เบอร์ 5 1.80

นานาปศุสัตว์

ไม่พบฟีด

สินค้าปศุสัตว์

พยากรณ์อากาศ

อัตราแลกเปลี่ยน

ข่าวประจำวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมสัมนาในหัวข้อ "ทันโลกทันเหตุการณ์อาหารสัตว์และวัตถุดิบ"

 

 

ขอเชิญร่วมสัมนาในหัวข้อ "ทันโลกทันเหตุการณ์อาหารสัตว์และวัตถุดิบ"

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558

ณ ห้องประชุม 505 ชั้น 5 อาคารโรงพยาบาลสัตว์

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เวลา 8.30-16.10 น.